Lid worden!

Aan- en afmelden

Welkom! Wanneer jij overweegt om lid te worden, dan mag je één maand gratis mee schaken in de onderlinge competitie. Daarna kun je uitsluitend als contributieplichtig lid schaken.
Aanmelden verloopt schriftelijk via de penningmeester d.m.v. het aanmeldingsformulier.
Leden zijn lid en contributieplichtig vanaf de datum van aanmelding tot 1 oktober van het volgende jaar.
Afmelden kan uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester en moet vóór 1 september i.v.m. de gekoppelde inschrijving bij de KNSB. De beëindiging van het lidmaatschap gaat in op de eerstvolgende 1 oktober. Dit kan met het mutatieformulier.


Contributie

Soort lid 1 juli (peildatum) Jaarcontributie
Senioren 21 jaar en ouder op de peildatum € 164,00
Junioren 16 tot en met 20 jaar op de peildatum € 120,00
Aspiranten jonger dan 16 jaar op de peildatum € 92,50

Contributie is altijd verschuldigd over een heel verenigingsjaar tot 1 oktober van het volgende jaar.

De contributie wordt berekend over de periode 1 oktober tot 1 oktober (over 12 gelijke delen). Wordt iemand bijvoorbeeld lid op 1 december dan is hij 10/12e van de jaarcontributie verschuldigd.
Alleen in geval van dringende redenen kan het bestuur beslissen dat de contributie wordt gematigd en terugbetaald.
Contributie moet in één bedrag volledig worden betaald aan het begin van het verenigingsjaar met een machtiging voor automatische incasso omstreeks 1 september.
Gespreide betaling van contributie kan alleen als er sprake is van dringende redenen. Hierover beslist het bestuur.


Jeugdsportfonds

Wellicht dat het Jeugdsportfonds iets voor jou is? Het Jeugdsportfonds kan eventueel een financiële bijdrage leveren, zodat jij zelf minder contributie hoeft te betalen. Klik op onderstaande links voor meer informatie.


Bescherming persoonsgegevens
De schaakclub Rijssen doet al het mogelijke om de privacy van de leden en van de bezoekers van de website te beschermen. Zie Privacy.


SBO & KNSB
Leden van de Schaakclub Rijssen zijn automatisch lid van de Schaakbond Overijssel (SBO) en de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) en ontvangen het Schaakmagazine.