Geen clubavond meer in 2020

Het bestuur van de Schaakclub Rijssen heeft besloten om dit kalenderjaar geen clubavonden meer te organiseren. Wederom een moeilijk besluit, welke enerzijds voortvloeit uit overheidsmaatregelen (gedeeltelijke lockdown tot medio december, die o.a. de horeca treft) en anderzijds uit de eigen verantwoordelijkheid die we als bestuur hebben. We hopen natuurlijk niets liever dat het virus op korte termijn een halt wordt toegeroepen en dat we in 2021 weer als vanouds de oergezellige clubavond kunnen opstarten.

Dit houdt ook in dat de jaarlijkse ledenvergadering (normaal begin december) wordt doorgeschoven naar het nieuwe jaar.

De S.B.O. heeft inmiddels al laten weten dat met de indeling voor de viertallencompetitie competitie  niet eerder zal plaatsvinden dan in januari, afhankelijk van de situatie op dat moment.

In tegenstelling tot face-to-face-schaken kan er gelukkig wel online worden geschaakt. Op  https://lichess.org/ heeft de Schaakclub Rijssen een eigen team, waar inmiddels 25 schakers lid van zijn.  Elke donderdagavond (normaal onze clubavond) wordt er een schaaktoernooi georganiseerd, met wisselende  speeltempo’s.

Daarnaast gaat  de K.N.S.B.  een online team-competitie opstarten (https://www.schaakbond.nl/competitie/online-competitie) op een aantal zaterdagmiddagen in de periode december t/m februari. Namens de Schaakclub Rijssen gaat Matthias Kruimer de interesse peilen. Voor nadere informatie kan ook contact worden opgenomen met Matthias via 06-12871558.

Tot slot  spreekt het bestuur de wens uit dat iedereen gezond is én blijft, en dat we elkaar z.s.m. weer treffen bij ’t Honk om de strijd aan te gaan op de 64 velden .

Het bestuur.

Geef een reactie