Wijzigingen FIDE-reglement

SAMENVATTING WIJZIGING FIDE-REGELS PER 01-07-2017


7.3. Als een partij begonnen is met verwisselde kleuren en er zijn minder
dan 10 zetten gedaan dan moet er opnieuw begonnen worden. Na 10 of meer gedane zetten moet er doorgespeeld worden. Dit was: altijd opnieuw beginnen, tenzij de arbiter anders beslist.


7.7.1. Als een speler twee handen gebruikt voor één zet (in geval van
rokeren, slaan of promotie), dan wordt dit beschouwd als een onreglementaire zet.


7.7.2. Na de eerste overtreding van artikel 7.7.1 krijgt de tegenstander twee
minuten extra tijd en na de tweede overtreding van artikel 7.7.1 wordt de partij verloren verklaard voor de overtreder.


7.8.1. Als een speler de klok indrukt zonder een zet gedaan te hebben, wordt
dit beschouwd als een onreglementaire zet.


7.8.2. Na de eerste overtreding van artikel 7.8.1 krijgt de tegenstander twee
minuten extra tijd en na de tweede overtreding van artikel 7.8.1 wordt de partij verloren verklaard voor de overtreder.


9.6. De partij is remise als dezelfde stelling is bereikt voor ten minste 5 keer.
Dit was na 5 x opeenvolgende zetherhaling van beide spelers.


A4.5. Toegevoegd aan de rapidregels: De arbiter mag (interpretatie: moet) ook
het vallen van de vlag melden.

Contact

Voorzitter:

Jan Brinkman
06-13412458

Wedstrijdleider:

Jan Smit
06-21262178

Secretaris:

Dirk-Jan van de Poppe
06-20474781

Paulus Potterstraat 13
7462 BC  RIJSSEN

Jeugdleider:

Martijn van den Belt
06-11810814