Lid van de Schaakclub Rijssen

Aan- en afmelden
Iemand die overweegt om lid te worden mag één maand gratis mee schaken in de onderlinge competitie. Daarna kan hij uitsluitend als contributie-plichtig lid schaken.
Aanmelden kan uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester met het aanmeldingsformulier.
Leden zijn lid en contributie-plichtig vanaf de datum van aanmelding tot 1 oktober van het volgende jaar.
Afmelden kan uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester en moet voor 1 september. De beëindiging van het lidmaatschap gaat in op de eerstvolgende 1 oktober. Dit kan met het mutatieformulier.

 

Contributie seizoen 2018-2019

Soort lid

1 juli 2018 (peildatum)

jaarcontributie

Senioren

21 jaar en ouder op de peildatum

€ 125,50

Junioren

16 tot en met 20 jaar op de peildatum

€   93,-

Aspiranten

jonger dan 16 jaar op de peildatum

€   68,50


Contributie is altijd verschuldigd over een heel verenigingsjaar tot 1 oktober van het volgende jaar.
De contributie wordt berekend over de periode 1 oktober tot 1 oktober 12/12. Wordt iemand lid op bijvoorbeeld 1 december dan is hij 10/12 van de jaarcontributie verschuldigd.
Alleen in geval van dringende reden kan het bestuur beslissen dat de contributie wordt gematigd en terugbetaald.
Contributie moet ineens worden betaald aan het begin van het verenigingsjaar met een machtiging voor automatische incasso omstreeks 1 september.
Gespreide betaling van contributie kan alleen als er sprake is van dringende redenen. Hierover beslist het bestuur.

Jeugdsportfonds
Wellicht dat het Jeugdsportfonds iets voor u is? Het Jeugdsportfonds kan eventueel een financiële bijdrage leveren, zodat u zelf minder contributie hoeft te betalen. Klik op onderstaande links voor meer informatie.

Waander Companje Jeugdsportfonds
Folder JSF (Jeugdsportfonds)
Spelregels Jeugdsportfonds Rijssen-Holten

Bescherming persoonsgegevens
De schaakclub Rijssen doet al het mogelijke om de privacy van de leden en van de bezoekers van de website te beschermen. Zie privacy

SBO & KNSB
Leden van de Schaakclub Rijssen zijn automatisch lid van de Schaakbond Overijssel (SBO) en de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) en ontvangen Schaakmagazine.